iPhone

App Store ไทยเปลี่ยนค่าเงินเป็นเงินบาท (Baht)

Advertisements ทาง Apple ได้ทำการเปลี่ยนสกุลเงินในการซื้อของใน App Store จากเงิน $ มาเป็นเงินบาทไทยใน App Store โดยค่าเงินต่างๆในการซื้อ Apps ต่างๆก็จะเป็นเงินไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนัง เพลง หรือ Apps ต่างๆ โดยทาง Apple ได้เอาใจคนไทย ทำให้เราซื้อแอฟได้ราคาที่เป็นเงินบาท Advertisements

ความรู้ไอทีเบื้องต้น เทคนิค สาระเกี่ยวกับการใช้งาน Windows 10 Windows 8.1 และ Windows 7 และสอนการใช้งานและทิปของ iOS : iPhone , iPad

ขอบคุณทุกท่านที่ทำการกด Like Page เพื่อติดตามบทความใหม่ๆ

CLOSE