Tag "iCloud"

การสำรองรูปภาพต่างๆ ไป iCloud

สำหรับคนที่ต้องการทำการเก็บรูปต่างๆ ที่เราได้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เก็บไว้ใน Photo iPhone / iPad และต้องการที่จะทำการ Backup รูปภาพเอาไว้เพื่อไม่ให้รูปที่สำคัญๆหายไปจากiPhone , iPad ของเราในกรณี iPhone ของเรามีปัญหา โดยการหลักการทำการสำรองข้อมูลนั้นจะใช้จะเป็นการ Sync รูปต่างๆขึ้นบน iCloud โดยใช้หลักการ Photo Stream